THỰC ĐƠN

Hỗ trợ sự kiện

Khoa Du lịch
Sự kiện đặc biệt Phòng

Đặt phòng

Du lịch, các bộ phận của sự kiện đặc biệt ~ được sản xuất bởi sinh viên tốt nghiệp ~
Insta Sheen thực hiện tất cả mọi người du lịch ở Kyoto

"Insta tỏa sáng"! Hình ảnh đó là "tốt" tôi nhận được rất nhiều?

  • Đào tạo
  • Với bữa ăn trưa

Ngày & giờ

  • 8/1 (thứ tư)

Địa điểm

Xem truy cập torism chuyên nghiệp học Osaka No. 3 building

Thời gian

10:00-17:00

9:45 bộ sưu tập

Bấm vào đây để yêu cầu đặt phòng