THỰC ĐƠN

Hỗ trợ sự kiện

Tỉnh tiếng Anh và giao tiếp,
Sự kiện đặc biệt Phòng

Đặt phòng

Vùng tiếng Anh và giao tiếp, đặc biệt trong trường hợp tiếng Anh village
Kinh nghiệm người Mỹ

Tận hưởng thành phố Expo "Tiếng Anh village" trong tiếng Anh kinh nghiệm! Tôi sẽ thích tiếng Anh hơn!

  • Đào tạo
  • Bữa trưa bao gồm

Ngày & giờ

  • 7 / 30 (thứ hai)

Địa điểm

Xem truy cập torism chuyên nghiệp học Osaka No. 3 building

Thời gian

11:00-16:00

10:45 bộ sưu tập

Bấm vào đây để yêu cầu đặt phòng