THỰC ĐƠN

Hỗ trợ sự kiện

Đất xử lý các tỉnh
Sự kiện đặc biệt Phòng

Đặt phòng

Đất xử lý của sự kiện đặc biệt ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Dudley kinh nghiệm

Khao đất xử lý kinh nghiệm kinh doanh!
Sinh viên tốt nghiệp từ ngành công nghiệp nghe ngay cả bây giờ!

  • Trong trường họp
  • Với bữa ăn trưa

Ngày & giờ

  • 8/1 (thứ tư)

Địa điểm

Xem truy cập torism chuyên nghiệp học Osaka No. 3 building

Thời gian

11:00-16:00

10:45 bộ sưu tập

Bấm vào đây để yêu cầu đặt phòng