THỰC ĐƠN

Hỗ trợ sự kiện

KHOA HÀNG KHÔNG
Sự kiện đặc biệt Phòng

Đặt phòng

Hãng hàng không vùng sự kiện đặc biệt ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Dudley kinh nghiệm

Nhân viên Grand, CA kinh doanh dịch vụ, nó có thể trải nghiệm từ các thợ làm tóc, đeo một chiếc khăn!
Mục sư và sinh viên đã hoàn thành công việc!

  • Trong trường họp
  • Với bữa ăn trưa

Ngày & giờ

  • 8/1 (thứ tư)

Địa điểm

Xem truy cập torism chuyên nghiệp học Osaka No. 3 building

Thời gian

11:00-16:00

10:45 bộ sưu tập

Bấm vào đây để yêu cầu đặt phòng