THỰC ĐƠN

Mùa đông

Đặt phòng

Với bữa ăn trưa

1.2 học sinh trung học lớp

Trajal để tìm hiểu kỹ lưỡng THPT 1,2 năm khuyến cáo!
Nhân dịp này có thể nhận được bất kỳ giảng dạy tại Trajal!
Hãy thử để trải nghiệm♪

Rất nhiều bạn bè của tôi!

Sẽ được tổ chức vào năm 2018
Chúng tôi đã hoàn thành.
Và sự tham gia!
Cảm ơn rất nhiều!