THỰC ĐƠN

NIỀM TỰ HÀO TRAJAL

Đặt phòng

Sự kiện đặc biệt năm nay!
Bài thuyết trình từ các đại diện của mỗi bộ phận đã ghi danh vào Trajal phát triển câu chuyện.
Sự kiện có thể là hình ảnh của mình sau khi cửa ra vào!

Sẽ được tổ chức vào năm 2018
Chúng tôi đã hoàn thành.
Và sự tham gia!
Cảm ơn rất nhiều!