THỰC ĐƠN

Trường học hè

Đặt phòng

Với bữa ăn trưa

Trajal bạn thực sự muốn biết bạn nên!
Trong hai ngày qua Trajal, hãy thử trải nghiệm cuộc sống khuôn viên trường!
AO hẹn là miễn lợi ích quá!

Sẽ được tổ chức vào năm 2018
Chúng tôi đã hoàn thành.
Và sự tham gia!
Cảm ơn rất nhiều!