THỰC ĐƠN

Tóm lược thỉnh

Đặt phòng

Trajal giáo viên, tổ chức một cuộc họp báo tại thành phố của bạn!
Bạn có thể nhận được phỏng vấn AO tại mỗi địa điểm!

Thời gian

13:15-16:00

bộ sưu tập 13:00

Lịch trình hàng năm

9/23 (Sun. ngày lễ quốc gia)

  • Kagoshima, Naha
Bấm vào đây để yêu cầu đặt phòng

Trường học, tất nhiên, rõ ràng rằng công việc và ngành công nghiệp! CHƯƠNG TRÌNH

Từ hội thảo an ninh địa phương trong thành phố của bạn

Mà không cần lo lắng ở một nơi quen đến Osaka và Trajal giáo viên tổ chức họp báo tại thành phố của bạn và sau đó lắng nghe sự an tâm. Hãy cẩn thận vào ban đêm của tình trạng nhà ở, hỗ trợ kinh tế và câu chuyện rắn có thể nghe! Đồ chơi không chỉ ở đây cho miễn phí♪

Okay AO cuộc họp cũng đến Osaka

Ghé thăm AO phỏng vấn tuyển sinh để tại cuộc họp báo là có thể. Ngay cả bận tâm để đến Osaka. Nó là an toàn có thể là một thách thức thành phố địa phương!