THỰC ĐƠN

Hỗ trợ sự kiện

Khách sạn Festival
(Lễ hội trường)

Đặt phòng

Một trong hai sự kiện lớn Trajal "Festival".
Thấy nó là thực tế cuộc sống đại học Trajal,
Hãy tận hưởng bầu không khí của nhà trường.
Những người tham gia trong các giao dịch tuyệt vời!

※Lợi ích giao thông vận tải sẽ đủ điều kiện.